Voor de jarige Bergklanken(20 januari): Een herinnering aan het winterconcert van 7 december 2019

Het Regiment Berghuizen

Repetities Fanfare en BBB-orkest helaas weer stilgelegd.

Van donderdag 17 december tot en met 19 januari zijn de repetities in verband met aangescherpte corona maatregelen stilgelegd. De lock down is verlengd tot en met 9 februari. We moeten dus nog even volhouden en het doen zonder de wekelijkse repetities.

De muziekbond KNMO heeft een protocol opgesteld op basis waarvan muziekverenigingen weer activiteiten mogen oppakken. Zie voor protocol en laatste nieuws KNMO: https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/