De Christelijke muziekvereniging De Bergklanken is opgericht op 20 januari 1955.

Op 20 januari 1955 hebben vijftig tot zestig belangstellenden gehoor gegeven aan een oproep in de Meppeler Courant, waarin gevraagd werd of er belangstelling was voor een christelijke muziekvereniging in de regio. In het jeugdgebouw aan de Dijkmansweg vond de oprichtingsvergadering plaats.

De naam ”De Bergklanken” is afgeleid van Berghuizen een dorpje tussen Koekange en Ruinerwold in Zuidwest Drenthe. In dit dorpje wordt sinds de oprichting gerepeteert.

De Bergklanken is een vereniging die ,naast het samen muziek maken, ook gezelligheid en het samen vereniging zijn hoog in het vaandel heeft. Naast het intensief repeteren ter voorbereiding van een concert, kerkdienst, concours of festival, is er volop ruimte voor gelezigheid en ontspannende activiteiten. De repetitieavonden duren tot 21.30, maar het is daarna vaak lang gezelling aan de bar in het dorpshuis De Barg’n.

De Bergklanken is een vereniging met een christelijke identiteit. De wekelijkse repetitie begint met een koraal en een gebed door de voorzitter en eindigt met een koraal en gebed of gedicht voorgelezen door een van de muzikanten. Deze mooie traditie houden we graag in stand. Jaarlijks begeleiden we diverse kerkdiensten in de kerk in Berghuizen en kerken in de omgeving.

De Bergklanken is een vereniging voor jong en oud. In de fanfare en het BBB-orkest spelen jong en oud naast elkaar. Tijdens diverse activiteiten trekken jong en oud samen op. Wat is er mooier dan met zo’n diverse groep samen vereniging te mogen zijn.

Bergklanken55jaar_foto
De Bergklanken 60 jaar