Het BBB-orkest staat voor Beginnende Blazers Bergklanken en is een opstap naar de fanfare. Dit orkest bestaat grotendeels uit jeugdleden, daarnaast spelen er ook muzikanten die op latere leeftijd zijn begonnen met musiceren en zgn. “herintreders”. Het BBB-Orkest staat onder leiding van Emiek Kasimier- de Ruiter.  Op donderdagavond van 18.30 tot 19.15uur repeteert het BBB-orkest in dorpshuis “de Barg`n” in Berghuizen.

Het BBB-orkest heeft jaarlijks een eigen uitvoering, daarnaast wordt er opgetreden tijdens de concerten van de Fanfare. Verder speelt het BBB-orkest tijdens de jaarlijkse kerstmarkt van de Gereformeerde Kerk te Berghuizen

Naast het wekelijks muziek maken organiseert de jeugdcommissie leuke activiteiten voor de leden van het BBB-orkest. Elk jaar gaat het BBB-orkest op studieweekend, er worden dan naast het studeren van de muziek allerlei andere leuke activiteiten gedaan.

De Bergklanken heeft de opleiding van haar leerlingen in eigen beheer. De Blokfluiters en koperblazers worden opgeleid door Emiek Kasimier-de Ruiter.

Veelal beginnen deze nieuwe leerlingen in een blazersklas. In een groep wordt er les gegeven aan leerlingen op verschillende koperen blaasinstrumenten. In de blazersklas leren de leerlingen vanaf het begin om samen te spelen en leren ze van elkaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om individueel les te krijgen.

De slagwerkers van het BBB-orkest krijgen les van Erik Zweers. Onze saxofoonleerlingen worden opgeleid door Gerard Gerrits. Deze docenten zijn allen bevoegd om les te geven.

De tijden zijn in overleg met docent en leerling. Heb je belangstelling voor een instrument? Neem dan contact op met het secretariaat of kom gerust eens kijken op onze repetitie!