Taak: Jaarlijkse controle kas

en verslag tijdens jaarvergadering 

Wie: Marina en Evelien

Opmerking: 2 jaar, wisseling 1 lid tijdens jaarvergadering